Flotte afkast i Bankpension

2012 blev meget tilfredsstillende for medlemmernes opsparing i Bankpension. Afkastet i alle investeringsprofiler var begunstiget af et positivt investeringsklima og en fornuftig aktiv strategi.


Afkastene i de tre profiler, der er åbne for nye medlemmer, er: 

  • Lav risiko (profil 3):           10,6 %
  • Mellem risiko (profil 2):    12,1 %
  • Høj risiko (profil 4):           13,8 %

Medlemmerne i de tre åbne profiler får tilskrevet hele afkastet minus en hensættelse på 1 % - point til medlemmernes fælles reserver, som understøtter Sikkerhedsnettet og udbetales som fremtidige pensionstillæg.

Afkastet i Profil 1 med gennemsnitsrente og ubetinget garanti, der er lukket for nye medlemmer, har ligeledes været meget tilfredsstillende med et samlet afkast på 16,4 %. Alle medlemmerne i profil 1 får tilskrevet 3,5 % for 2012, og det resterende afkast henlægges til år med mindre gode afkast.

Vores forventning til 2013 er forsigtig optimistisk, og vi fastholder vores aktive og langsigtede investeringsstrategi.

   

 

NB: Tallene er ureviderede, og vi tager forbehold for mindre korrektioner.