Afkast for januar måned 2013

Se afkastet for januar 2013 og læs også vores kommentar til månedens udvikling.


Afkastet i januar har været præget af stigende renter og aktiekurser. For Bankpensions profiler 2-4 betyder dette, at afkastene før skat og efter investeringsomkostningerne er:

Profil 2: 0,7 %

Profil 3: 0,0 %

Profil 4: 1,5 % 

Kommentar til månedens udvikling

Målt ved den 10-årige rente i Danmark var der en rentestigning på 0,4 % i løbet af måneden. Den stigende rente har givet et negativt afkast for obligationer på -0,9 %,  obligationer i udviklingslande er faldet med -0,3 %, mens virksomhedsobligationer har bidraget positivt med 0,7 %. 

Udviklingen på aktiemarkederne har generelt været positive og risikovilligheden stigende i
januar, hvor der gennem måneden generelt har været positive amerikanske regnskaber og pæne økonomiske nøgletal. Samtidig viste frygten for en hård landing i den kinesiske økonomi sig at være ubegrundet, og det ser ud til, at Kina igen er i positivt momentum.

Selvom USA endnu ikke har løst det langsigtede problem med gældsloftet, betød en midlertidig aftale om budgettet mellem demokrater og republikanere, at der kom lidt lettelse i markedet.

Der var derfor god efterspørgsel på aktiemarkederne, mens der blev solgt ud af obligationer fra blandt andet Tyskland til glæde for de mere trængte markeder i Sydeuropa.

Derudover kom den øgede risikoappetit til udtryk ved opkøb i mere cykliske selskaber,  hvor der har været en sektorrotation væk fra de mere defensive selskaber.

Aktiemarkederne i de udviklede markeder er steget med 1,6 %, hvor især de svageste lande i Europa steg mest, mens Emerging Markets er steget med 1,4 %.

Februar måned er startet mere forsigtigt op, og aktiemarkederne er faldet lidt tilbage, efter de foregående måneders pæne aktiekursstigninger. Dette ses af nedenstående graf der viser udviklingen i det globale aktiemarked (MSCI) samt i danske statsobligationer.   

Graf MSCI og danske stat